Velkommen til Bildende Kunstnere Hedmark

BKH og BKO ble på årsmøtet 2022, vedtatt slått sammen til en felles organisasjon for Innlandet, BKI. Ny nettside kommer etter hvert.

 

 

 

Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Hedmark. BKH har i underkant av 60 medlemmer pr 2020 som blant annet jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, tekstil, glass, video, data, fotografi, lyd og installasjon. BKH skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. BKH er en distriktsorganisasjon av Norske Billedkunstnere – NBK.

Her kan du lese om BKHs historie