Velkommen til Bildende Kunstnere Hedmark

Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Hedmark. BKH har 55 medlemmer pr desember 2015 som blant annet jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, tekstil, glass, video, data, fotografi, lyd og installasjon. BKH skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. BKH er en distriktsorganisasjon av Norske Billedkunstnere – NBK.

Her kan du lese om BKHs historie