Bekkelund, Anne

Bekkelund, Anne

Bekkelund,-Anne
Skulptur. Foto på papir. T.v.: «Vandrepunkt 1 og 2». T.h.: «Steinmjøsa 3, 4 og 5».

anne.bekkelund@online.no | www.annebekkelund.no
Løkkevegen 8, 2312 Ottestad
62 57 80 16 | 952 48 923
Skulptur, diverse teknikker

WALKS er et steds og tidsrelatert skulpturprosjekt som består av skulpturer i papir dekket med foto. Noen av skulpturene er massive og tunge, andre har et tykkere skall og er lettere. Intensjonen med WALKS er å flytte opplevelsen av å gå på et naturlig underlag fra et landskp til et annet rom. På relativt små områder i naturen finnes det mengder med spor, fra mennesker eller fra naturens egne krefter. Blikk for blikk blir underlaget fotografert, bitene dekker formene. Tilsammen finnes 15 skulpturer i prosjektet WALKS. De ble første gang vist samlet på Norsk Skogmuseum i 2012.

Anne Bekkelund arbeider med blandede teknikker og steds- og tidsrelaterte prosjekter. Mer informasjon på www.annebekkelund.no