Styret / Verv

BKH styre
Styreleder Silje Eugenie Strande Øktner 2018-2019

Styremedlem (sekretær) Geir Brohjem 2018-2020

Styremedlem Anne Kristin Øierud 2018-2019

Styremedlem Bjørnulv Dyrud 2017-2019

Styremedlem Arnfinn Johnsen 2017-2019

 

BKH Nominasjonsutvalg Marit Gimse, representant 2018-2020

Kunstbankens styre Geir Brohjem, representant 2018-2022
Anne Tove Mygland, personlig vara 2018-2022

Østlandsutstillingens styre
Mailind Solvind Mjøen, representant 2018-2020
Roar Kjærnstad, vara 2018-2020

Østlandsutstillingens representantskap
Knut Wold, representant 2018-2020
Ruben Knutsen, vara 2018-2020

Østlandsutstillingens jury
Kandidater fra BKH for årene 2017 og 2018
Anne Tove Mygland og Tone Hellerud

Hedmark fylkes innkjøpskomité
Dag Skedsmo, representant 2018-2020

Hamar kommunes Innkjøpskomité
Geir Brohjem, representant 2018-2020
Jon Olav Helle, vara 2018-2020

Turneorganisasjonen Hedmark, Styret
Ikke BKH sin periode, Vara fra 2019

Regionalt Samarbeidsutvalg
Representant Yngvild Fagerheim
Vara Ruben Knutsen

KIN, Regional innstillingskomite for Statens utstillingsstipend
Geir Brohjem

Kandidat til Østlandsutstillingens jury (2018-2020)
Marthe Karen Kampen og Endre Aalrust