Styret / Verv

Styret og ulike verv etter årsmøte 2018 | Les pdf >

BKH styre
Styreleder Anne Kristin Øierud 2017-2019
Styremedlem (sekretær) Geir Brohjem 2015-2017
Kasserer Silje Eugenie Strande Øktner 2016-2018
Styremedlem Bjørnulv Dyrud
Styremedlem Arnfinn Johnsen

Line Adele Doksrud 2017- 2019

BKH Nominasjonsutvalg

Inger Helene Høyen Hodøl 2016-2018

Kunstbankens styre
Representant Anne Bekkelund 2017- 2019
Vara Geir Brohjem 2016-2019

Østlandsutstillingens styre
Representant Geir Brohjem 2016-2018
Vara Mailind Solvind Mjøen 2016-2018

Østlandsutstillingens representantskap
Representant Geir Stormoen 2016-2018
Vara Arnfinn Johnsen 2016-2018

Østlandsutstillingens jury
Kandidater fra BKH for årene 2017 og 2018
Anne Tove Mygland og Tone Hellerud

Hedmark fylkes innkjøpskomité
Representant Kathrine Berg (NKØ) 2014-2018
Vara Dag Skedsmo 2016-2018
( BKH har Representant vervet fra 2018)

Hamar kommunes Innkjøpskomité
Representant Geir Brohjem 2016-2018
Vara Reidun Eken 2016-2018

Turneorganisasjonen Hedmark, Styret
Ikke BKH sin periode, Vara fra 2019

Regionalt Samarbeidsutvalg
Representant Yngvild Fagerheim
Vara Ruben Knutsen

Regional innstillingskomite for Statens utstillingsstipend
Representant Reidun Eken 2015-2017 (gjenvalg)
Vara Ragnhild Arneberg 2015-2017

 

Reklamer