Styret / Verv

Gjeldende vedtekter av 2009 | Les pdf >

Styret og BKH- representanter i komiteer og utvalg

BKH styre:
Styreleder Anne Kristin Øierud 2015-2017
Styremedlem Tone Hellerud 2015-2017
Styremedlem (Kasserer) Silje Eugenie Strande Øktner 2016-2018
Styremedlem (sekretær) Geir Brohjem 2015-2017
Vara Marit Gimse 2016-2018

BKH Nominasjonsutvalg:
Liv Fjellsol 2015-2017
Inger Helene Høyen Hodøl 2016-2018
Vara Marit Gimse 2015-2017

Kunstbankens styre:
Representant Anne Bekkelund 2014-2017
Vara Geir Brohjem 2016-2019

Østlandsutstillingens styre:
Representant Geir Brohjem 2016-2018 (gjenvalg)
Vara Mailind Solvind Mjøen 2016-2018

Østlandsutstillingens representantskap:
Representant Geir Stormoen 2016-2018
Vara Arnfinn Johnsen 2016-2018

Østlandsutstillingens jury:
Kandidater fra BKH for årene 2017 og 2018
Anne Tove Mygland og Tone Hellerud

Hedmark fylkes innkjøpskomité:
Representant Kathrine Berg (NKØ) 2014-2018
Vara Dag Skedsmo 2016-2018
( BKH har Representant vervet fra 2018)

Hamar kommunes Innkjøpskomité:
Representant Geir Brohjem 2016-2018
Vara Reidun Eken 2016-2018

Turneorganisasjonen Hedmark, Styret:
Ikke BKH sin periode, Vara fra 2019

Regionalt Samarbeidsutvalg:
Representant Yngvild Fagerheim
Vara Ruben Knutsen

Regional innstillingskomite for Statens utstillingsstipend:
Representant Reidun Eken 2015-2017 (gjenvalg)
Vara Ragnhild Arneberg 2015-2017

 

Advertisements